KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
    Budowa kościoła była przedsięwzięciem opata krzeszowskiego Bernarda Rosy. Projektantem był prawdopodobnie Marcin  Allio. Niewątpliwie należy do grupy cenniejszych obiektów sakralnych na Śląsku.  Grupa "Wspólnie dla Chełmska" przygotowała piękną prezentację w formie filmu. Dawne fotografie, wspomnienia to coś co przybliżyło nas do czasów młodości naszych kochanych dziadków, babć oraz rodziców. Wiele tajemnic odkrył także ks. proboszcz Stanisław Kowalski. Zapraszamy do obejrzenia tego świetnego dzieła i wyruszenia w podróż ........

link do filmu : 


Kilka zdjęć z premiery: FOTORELACJA

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 Kościół parafialny pw. Świętej RodzinyPierwsza wzmianka o znajdującym się tu pierwotnie kościele pw. św. Józefa pochodzi z 1343 roku. W latach 1670–1675 średniowieczny kościół rozebrano, a na jego miejscu powstał kościół barokowy, do którego później dobudowano wieżę (1690–1691). Fundatorem nowego kościoła był opat krzeszowskiego klasztoru Cystersów, Bernhard Rosa, a architektem prawdopodobnie Martin Allio. Kościół posiada bogate wyposażenie barokowo-rokokowe oraz kilka obrazów dziewiętnastowiecznych. 


 Barokowy ołtarz główny wykonał w latach 1712–1713 anonimowy rzeźbiarz z wrocławskiego warsztatu Christopha Königera, zwany Mistrzem Chełmskim. 


Obraz w ołtarzu głównym, być może pędzla Felixa Antona Schefflera, przedstawia Świętą Rodzinę jako Trójcę Stworzoną. Ambona (1686) to dzieło krzeszowskiego snycerza, Georga Schröttera. Na baldachimie znajdują się figury św. Piotra i św. Pawła oraz Chrystusa błogosławiącego, a na balustradzie kosza – płaskorzeźbione popiersie św. Bernarda. W nawie południowej umieszczono ciekawą późnogotycką płaskorzeźbę Koronacja Marii z około 1500 roku.


 Oprócz obrazów Petera Brandla Św. Bernard z aniołem oraz Georga Wilhelma Neunhertza Św. Innocenty w chełmskim kościele znajdują się także inne warte uwagi malowidła. Na filarze nawy północnej wisi obraz Pocałunek Marii (około 1751), który jest kopią obrazu Michaela Willmanna z 1682 roku. Na ścianach nawy znajduje się 14 stacji Drogi Krzyżowej (1751–1752), najprawdopodobniej autorstwa Schefflera. Co ciekawe, dzieła te są wzorowane na obrazach Michaela Willmanna i Martina Leistritza, które znajdowały się niegdyś w kaplicach Kalwarii krzeszowskiej. W nawie północnej znajdują się dwa ołtarze z barokowymi obrazami: wykonana najprawdopodobniej przez Johanna Franza Hoffmanna kopia obrazu Petera Brandla Św. Jan Nepomucen rozdający jałmużnę (po 1732) w kościele opackim w Krzeszowie oraz Apoteoza św. Józefa, wzorowana na fresku Willmanna w krzeszowskim kościele pw. św. Józefa. W nawie północnej znajduje się barokowy ołtarz z obrazem Madonna z Dzieciątkiem w wieńcu różanym (1874) Adalberta Rednera. Po przeciwnej stronie, w nawie południowej, widnieje obraz Św. Anna nauczająca Marię (1819). W prezbiterium wisi obraz Ofiarowanie różańca św. Dominikowi (1897) Hieronymusa Richtera. Na wschodniej ścianie barokowej plebanii wmurowano ciekawe epitafium niemowlęcia.