piątek, 24 czerwca 2011

Boże Ciało

Boże Ciało (inaczej - Święto Ciała i Krwi Pańskiej) w Kościele katolickim: uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu. Wierni szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. W Polsce Boże Ciało obchodzi się w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, a więc jest to święto ruchome wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. W niektórych krajach może być obchodzone w inny dzień.
Święto to zostało ustanowione na skutek widzeń bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. takie święto dla diecezji Liege. W 1252 r. zostało ono rozszerzone na Germanię. W 1263 miał miejsce cud eucharystyczny w Orvieto, gdy hostia w rękach wątpiącego w transsubstancjację księdza zaczęła krwawić. W 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił to święto dla całego Kościoła. Uzasadniając przyczyny wprowadzenia tego święta wskazał: zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia. Jednakże ze względu na śmierć Urbana IV bulla ta nie została ogłoszona, a tym samym święto nie zostało ustanowione. Uczynił to dopiero papież Jan XXII, który umieścił powyższą bullę w Klementynach.
W Polsce po raz pierwszy wprowadził to święto bp Nanker w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W późnym średniowieczu i renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała.W Polsce obchody świętą wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są fragmenty z każdej z Ewangelii związane tematycznie z Eucharystią.

poniedziałek, 20 czerwca 2011

Nowy dach


W sobotę (18 czerwca) W Chełmsku Śląskim odbyło się uroczyste poświęcenie wyremontowanego dachu w "Domu Opieki".
Poświęcenia dokonał proboszcz parafii- ksiądz Stanisław Kowalski. Na uroczystość przybył główny sponsor tego przedsięwzięcia Krzysztof Kułacz - sekretarz Fundacji KGHM Miedź. Darczyńca otrzymał dyplom przyjaciela Chełmska Śląskiego, wręczony przez siostrę Goretti.

Impreza odbyła się w ogrodzie św. Jadwigi. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, na której zaprezentowały się: dzieci i młodzież z chełmskiej szkoły, schola, zespół Zgoda. Wszyscy mogli skosztować domowych ciast, przysmaków z grilla oraz lodów. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwała młodzież ze szkolnego koła Caritas.

środa, 1 czerwca 2011

DZIEŃ DZIECKA

 
Parafia p.w. Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim 
wraz z panem Sołtysem Mirosławem Antoniszynem 
i Radą Sołecką zorganizowała dzisiaj zabawę z 
okazji Dnia Dziecka w ogrodzie parafialnym. 
Imprezę rozpoczął turniej piłkarski dla klas 1-3, 
który wygrała klasa 3a. Piękne nagrody zostały 
ufundowane przez księdza proboszcza Stanisława Kowalskiego, 
pana Burmistrza Kulona, panów sołtysów Chełmska Śląskiego, 
Błażejowa i Okrzeszyna. Muzycznie uświetnił Dj.SEBA i ANDI 
 na zakończenie zespół EMMA.
O poczęstunek zadbałpan Antoniszyn z żoną 
i firma ZBYMAR  z Jawiszowa. W zabawie 
uczestniczyło około 100 dzieci i ich rodzice.
                GALERIA FOTO KLIKNIJ ...