poniedziałek, 26 grudnia 2011

Święta w Parafii

Kilka fotografii z naszej parafii ukazujące Święta Bożego Narodzenia ...
  
  ŻYWA SZOPKA KLIKNIJ
    PASTERKA CHEŁMSKO ŚLĄSKIE KLIKNIJ
   PASTERKA OKRZESZYN KLIKNIJ

piątek, 23 grudnia 2011

Radosnych Świąt!

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,
że może z niej uczynić Betlejem
Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,
że może przyjąć nowo narodzoną miłość...
do tego wystarczy tylko wiara, nadzieja
a miłość przyjdzie sama... Radosnych Świąt!

 

 

Już po raz któryś w naszej Parafii tradycyjnie przed  Świętami Bożego Narodzenia powstaje " ŻYWA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA " w tym roku pod hasłem " KULTYWOWANIE TRADYCJI I PRZEKAZYWANIE JEJ MŁODSZEMU POKOLENIU " ...Ksiądz Proboszcz wraz z sołtysem jak i młodym pokoleniem naszej miejscowości przygotowali szopkę przed Kościołem Parafialnym na którą serdecznie zapraszamy od dnia dzisiejszego aż do 6 stycznia 2012 do święta Trzech Króli można podziwiać szopkę... Wraz z nowo narodzonym dzieciątkiem będziemy oczekiwać na przyjazd Trzech Króli , choć tym razem trochę nie typowo w role monarchów mają się wcielić młodsi aktorzy niż do tej pory choć pewnie jak co roku będzie tak samo uroczyście i zadumą  , gdzie już dziś serdecznie zapraszamy ...

GALERIA FOTO kliknijpiątek, 25 listopada 2011

...Sądzeni z miłości

W teatralną salę  w piątek  18 września w naszej parafii zamienił się kościół pw. św. Rodziny. Wnętrze rozświetliły świece, lampiony i kolorowe światła. Przed zebranymi wystąpiła głównie młodzież.W programie znalazły się utwory o przemijaniu i wartości życia, znaczeniu każdej chwili oraz o miłości, nadziei, wierze.
 GALERIA FOTO KLIKNIJ

wtorek, 1 listopada 2011

Święto Wszystkich Świętych

Pamiętajmy tych których już nie ma między nami ... Ci którzy odeszli na Chwałę Bożą .info WIKIPEDIA
Msza Święta na naszym parafialnym cmentarzu o godzinie 13.00
                  GALERIA FOTO KLIKNIJ

niedziela, 30 października 2011

Święci w naszym Kościele ...

Dzisiaj kościół parafialny w Chełmsku Śląskim przeżył prawdziwy najazd gości z lepszego świata.  Z okazji  zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych czterdzieścioro uczennic i uczniów ze szkoły podstawowej z pomocą rodziców przeistoczyło się w świętych i błogosławionych. Pomysłodawcami przedsięwzięcia byli ks. Proboszcz i pani Ewa Kociołek. Dzieci z dumą prezentowały swoje stroje i atrybuty świętych w czasie Różańca i Mszy św. Na autorów najlepszych kostiumów czekała nagroda ufundowana przez księdza-wycieczka do Karpacza.

                        Foto Galeria KLIKNIJ

PODZIĘKOWANIA ...

Podziękowania dla wszystkich sponsorów na remont pokrycia dachowego w naszym Parafialnym Kościele.

środa, 13 lipca 2011

Wakacje w parafii

W ogrodzie parafialnym św. Jadwigi w Chełmsku Śląskim zakończyły się zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat. W codziennych trzygodzinnych spotkaniach uczestniczyło 25 dzieci. 
W programie były elementy treningu socjoterapeutycznego, zajęcia ruchowe, rytmizujące, plastyczne, wycieczki i inne. Największym powodzeniem cieszył się basen ogrodowy zakupiony przez proboszcza. Zajęcia wsparła dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubawce.

Na kolejne dni planowane są spotkania dzieci w wieku 0-7 lat wraz z opiekunami.

piątek, 24 czerwca 2011

Boże Ciało

Boże Ciało (inaczej - Święto Ciała i Krwi Pańskiej) w Kościele katolickim: uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu. Wierni szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. W Polsce Boże Ciało obchodzi się w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, a więc jest to święto ruchome wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. W niektórych krajach może być obchodzone w inny dzień.
Święto to zostało ustanowione na skutek widzeń bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. takie święto dla diecezji Liege. W 1252 r. zostało ono rozszerzone na Germanię. W 1263 miał miejsce cud eucharystyczny w Orvieto, gdy hostia w rękach wątpiącego w transsubstancjację księdza zaczęła krwawić. W 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił to święto dla całego Kościoła. Uzasadniając przyczyny wprowadzenia tego święta wskazał: zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia. Jednakże ze względu na śmierć Urbana IV bulla ta nie została ogłoszona, a tym samym święto nie zostało ustanowione. Uczynił to dopiero papież Jan XXII, który umieścił powyższą bullę w Klementynach.
W Polsce po raz pierwszy wprowadził to święto bp Nanker w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W późnym średniowieczu i renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała.W Polsce obchody świętą wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są fragmenty z każdej z Ewangelii związane tematycznie z Eucharystią.

poniedziałek, 20 czerwca 2011

Nowy dach


W sobotę (18 czerwca) W Chełmsku Śląskim odbyło się uroczyste poświęcenie wyremontowanego dachu w "Domu Opieki".
Poświęcenia dokonał proboszcz parafii- ksiądz Stanisław Kowalski. Na uroczystość przybył główny sponsor tego przedsięwzięcia Krzysztof Kułacz - sekretarz Fundacji KGHM Miedź. Darczyńca otrzymał dyplom przyjaciela Chełmska Śląskiego, wręczony przez siostrę Goretti.

Impreza odbyła się w ogrodzie św. Jadwigi. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, na której zaprezentowały się: dzieci i młodzież z chełmskiej szkoły, schola, zespół Zgoda. Wszyscy mogli skosztować domowych ciast, przysmaków z grilla oraz lodów. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwała młodzież ze szkolnego koła Caritas.

środa, 1 czerwca 2011

DZIEŃ DZIECKA

 
Parafia p.w. Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim 
wraz z panem Sołtysem Mirosławem Antoniszynem 
i Radą Sołecką zorganizowała dzisiaj zabawę z 
okazji Dnia Dziecka w ogrodzie parafialnym. 
Imprezę rozpoczął turniej piłkarski dla klas 1-3, 
który wygrała klasa 3a. Piękne nagrody zostały 
ufundowane przez księdza proboszcza Stanisława Kowalskiego, 
pana Burmistrza Kulona, panów sołtysów Chełmska Śląskiego, 
Błażejowa i Okrzeszyna. Muzycznie uświetnił Dj.SEBA i ANDI 
 na zakończenie zespół EMMA.
O poczęstunek zadbałpan Antoniszyn z żoną 
i firma ZBYMAR  z Jawiszowa. W zabawie 
uczestniczyło około 100 dzieci i ich rodzice.
                GALERIA FOTO KLIKNIJ ...

niedziela, 1 maja 2011

Nowy obraz ...

Nowy obraz błogosławionego Ojca Świętego w naszym kościele parafialnym.


Nowy błogosławiony

Jana Paweł II został ogłoszony błogosławionym. Benedykt XVI wyniósł w Watykanie o godz. 10.37 do chwały ołtarzy swego poprzednika.

Metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz, po przeprowadzeniu cenzury kościelnej, nadał 12 kwietnia imprimatur litanii do bł. Jan Pawła II.
 Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.
Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.
Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
(modlitwa posiada imprimatur Metropolity Krakowskiego, kard. Stanisława Dziwisz, z 12 kwietnia 2011 r.)

niedziela, 17 kwietnia 2011

NIEDZIELA PALMOWA


Dziś w parafii tradycyjnie niedziela palmowa ale też po raz XI  odbył się KONKURS PALMY WIELKANOCNEJ na najdłuższą jak i na najładniejszą i jak co roku najdłuższą palmę mogliśmy podziwiać palmę 18 metrową zrobioną przez mieszkańców wsi OLSZYNY
FOTO GALERIA powiatowa.info kliknij
FOTO GALERIA kliknij
MUZYCZNE RADIO kliknij 
 WAŁBRZYCH FAKTY.PL kliknij

poniedziałek, 11 kwietnia 2011

Wizyta duszpasterska


W dniu dzisiejszym 11 kwietnia 2011 roku w Parafii Świętej Rodzinny w Chełmsku Śląskim miała miejsce wizyta duszpasterska , odwiedził nas Ksiądz Biskup Stefan CICHY . Od wczesnych godzin rannych odwiedzał , spotykał się z mieszkańcami naszej miejscowości od Zespołu Szkół przez wizyta w kościółku Św. ANNY jak i u sióstr Elżbietanek modlitwy ich podopiecznymi jak i na cmentarzu .
W godzina popołudniowych Ks. Biskup odwiedzał kościół w Okrzeszynie jak i w kościele Parafialnym spotkał się z wszystkimi stanami i organizacjami parafialnymi które przedłożyły swoje dokonania  na rzecz kościoła jak i całej miejscowości i Parafii ...
Kulminacją dzisiejszej wizyty w naszej miejscowości w naszej parafii była msza święta w której uczniowie trzeciej klasy gimnazjum przystąpili do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA ....

                  
               GALERIA FOTO ....  kliknuj

piątek, 8 kwietnia 2011

Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa

W PIĄTEK O GODZINIE 19 
Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
WYRUSZYŁA DROGA KRZYŻOWA 
ULICAMI CHEŁMSKA ŚLĄSKIEGO
Z POWODU WIEJĄCEGO WIATRU 
CZĘŚĆ DROGI ZOSTAŁA SKRÓCONA.
POD PRZEWODNICTWEM KSIĘDZA PROBOSZCZA 
JAK I KSIĘDZA REKOLEKCJONISTY 
W ZADUMIE I ROZWAŻANIU 
O DNIU DZISIEJSZYM 
JAK I W MYŚLI PRZEWODNIEJ 
 
CO BĘDZIE JAK NAS JUŻ NIE BĘDZIE 
NA TYM SZLAKU ZIEMSKIEGO SPACERU 

więcej fotek kliknij