KONTAKT

 DIECEZJA LEGNICKA

Chełmsko Śl., Parafia Świętej Rodziny
Erygowana: 1301-01-02
PROBOSZCZ PARAFII  ...
ks. mgr. Stanisław KOWALSKI
Adres: 58-407 Chełmsko Śl., ul. Powstańców Śl. 2
Kontakt: 757422180