poniedziałek, 9 maja 2016

KOLEJNA PIELGRZYMKA DO WŁOCH

Wyjazd do Włoch... 29.04 - 06.05.2016
RZYM - WATYKAN - MONTE SAN ANGELLO 
- SAN GIOVANNI ROTONDO - LANCIANO 
- MANOPELLO - CASICA - ASYŻ