środa, 13 lipca 2011

Wakacje w parafii

W ogrodzie parafialnym św. Jadwigi w Chełmsku Śląskim zakończyły się zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat. W codziennych trzygodzinnych spotkaniach uczestniczyło 25 dzieci. 
W programie były elementy treningu socjoterapeutycznego, zajęcia ruchowe, rytmizujące, plastyczne, wycieczki i inne. Największym powodzeniem cieszył się basen ogrodowy zakupiony przez proboszcza. Zajęcia wsparła dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubawce.

Na kolejne dni planowane są spotkania dzieci w wieku 0-7 lat wraz z opiekunami.